یکی از عوامل مهم عدم توازن در جامعه بشری امروز هدایت روشمند بانوان به‌سوی مشاغلی‌ست که یا شایسته‌ی آن‌ها نیست، یا سزاوار آن نیستند، یا هر دو. مصادیق مربوط به هر یک از این موارد را می‌توان به ترتیب زیر بیان کرد:

1- استفاده ابزاری از (جسم و ظاهر) زنان در نظام رسانه‌ای و/یا بهره‌برداری از تمایز جنسیتی آن‌ها در بازی‌های سیاسی.

2- به‌کارگیری بانوان در مدیریت‌های کلان و نیمه‌کلان با هنجارهای سلسله‌مراتبی مدیریتی امروز.

3- افزایش توده‌ای جمعیت بانوان در رشته‌ها و حوزه‌های فنّی و صنعتی و/یا تشویق آن‌ها به ایفای نقش در امور کلان اجتماعی به‌جای توجه و تمرکز بر آیین‌های پرورشی و تربیتی ِ فردی.