خوشیم و دل‌شاد به دیدار یار مهرآگین

به گاه سردشبی سنگین

که نهان داشته طلعت نور امید

به زیر برف سپید

 

کجاست برف آغشته به خاک

که تیرگی‌اش

نشان از دمیدن مهر دارد و هور.

حلیم باش و صبور

چه وحشت و باک

ز تاریکی این شب نژند غم‌‌آگین.

 

تقدیم به شبیر عزیز،

 ا. ش.

26 دی ماه 86

 

من این قطعه شعر را زمستان سال 86 برای جناب شبیر نوشتم. اینک در آستانه سفر ایشان به فرنگ برای ادامه تحصیل، آن را منتشر و از نو پیشکش می‌نمایم.