گفت صدق ِ دل بباید کار را

ور نه یاران کم نیاید یار را

یار شو تا یار بینی بی‌عدد

زآن‌که بی‌یاران بمانی بی‌مدد  (497-498، 6 مثنوی معنوی)

 

اساس سلوکْ صدق ِ قلب است نه رفیق طریق. تو صادق باش، رفیقان صادق تو را می‌یابند. (از استاد کریم زمانی)