زبانِ عمل

زبانِ عمل یا همان کردار شیوه بیانی است که در آن نمی‌توان دروغ گفت، فرآیند است و تفسیر و تأویل زمانی دارد، و نبات و آدم و حیوان همه از آن تاثیر می‌پذیرند. بهترین عیار برای ارزیابی هر شخصیتی.

/ 0 نظر / 84 بازدید