غزلی از سعدی

 

ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه‌ایم

با خرابات آشناییم از خرد بیگانه‌ایم

خویشتن سوزیم و جان بر سر نهاده شمع‌وار

هر کجا در مجلسی شمعیست ما پروانه‌ایم

اهل دانش را درین گفتار با ما کار نیست

عاقلان را کی زیان دارد که ما دیوانه‌ایم

گر چه قومی را صلاح و نیکنامی ظاهرست

ما به قلاشی و رندی در جهان افسانه‌ایم

اندرین راه ار بدانی هر دو بر یک جاده‌ایم

واندرین کوی ارببینی هر دو از یک خانه‌ایم

خلق می‌گویند جاه و فضل در فرزانگیست

گو مباش اینها که ما رندان نافرزانه‌ایم

عیب تست ار چشم گوهر بین نداری ورنه ما

هر یک اندر بحر معنی گوهر یکدانه‌ایم

از بیابان عدم دی آمده فردا شده

کمتر از عیشی یک امشب کاندرین کاشانه‌ایم

سعدیا گر بادهٔ صافیت باید باز گو

ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه‌ایم

سعدی

/ 4 نظر / 7 بازدید
او

خلق می‌گویند جاه و فضل در فرزانگیست گو مباش اینها که ما رندان نافرزانه‌ایم بله خودشه

مسعود راستی

سلام دوست خوب من بیت یکی مانده به آخر دم را غنیمت می شمرد. من تا بحال تحت تاثیر جو " دم غنیمتی " را بد می دانستم ولی مگر "امروز" نیست که وقت عمل است؟ و فردا لب گزه می کنیم که خدایا فرصتی بده و ما را برگردان؟ پس حق با ایشان و بویژه با حضرت خیام است . سپاسگزارم همین جا سلامی خدمت "او"ی گرامی عرض می کنم : خوبست در این کیهان جایی هست که هم را ببینیم! چرا در خانه تان را بسته اید؟

مرسوب

آقای دکتر عزیز اگرچه کمی دیر است و قلم نیز ناتوان، اما تبریک روز معلم بر شما امری است دلپذیر. روزتان مبارک و مرامتان مستدام. مرسوب

او

منم به آقای راستی سلام می کنم از همینجا...بله همونطور که ا.ش. عزیز گفتند ما در خونمون رو بازکردیم...در دلمون رو هم باز کردیم... بسیار بسیار هم از لطف شما تشکر می کنم...