از کشف المحجوب

محبت آن بُوَد که بسیارِ خود اندک دانی و اندکِ دوست بسیار دانی و این معاملت حق است بر بنده، که نعمت دنیا و آن‌چه در دنیا داده است به بنده، اندک خواند ...
هُجویری، کشف المحجوب
/ 0 نظر / 14 بازدید