محبت و محنت

عین‌القضاة می‌فرماید اولین حرفی که در لوح محفوظ پیدا آمد، لفظ محبت بود. سپس نقطهٔ ب با نقطهٔ ن متصل شد و محنت پدیدار گشت.

رابطهٔ محبت و محنت، یا عشق و بلا نه پیچیده، بلکه در اساس قابل فهم نیست. زیرا مشخص نمی‌کند این محنت یا بلا کی و چرا نازل می‌شود و فرجامش چه خواهد بود؟ آیا هر بلادیده‌ای مثل شیخ صنعان در حکایات عطار، عاقبت به‌خیر خواهد شد؟ اگر نشد چه؟ اگر سوخت و فانی شد، جزای آخرتش با کیست؟

نمی‌دانم، ولی پیوند محبت و محنت آن اندازه قوی‌ست که یقین بدارید قلب رئوف بی‌حزن نمی‌شود و جز برای مهربانان سوزی در دل کس نیست.

/ 1 نظر / 65 بازدید
مسافر

آنچه هست محبت است.آنچه نیست ظروف تهی است.