مکر کن تا وارهی از مکر خود

 

مکر و تلبیس را عموماً فریب و تزویر معنی می‌کنند، اما مکر در اصل یعنی روی‌پوشی حقیقت، یا به‌عبارت دیگر در پرده نگاه داشتن درستی و راستینی چیزی. بار واژه نیز منفی نیست؛ نیک و شر هر دو پرده‌پوشی دارند. برای مثال در سندبادنامه می‌خوانیم: به تلبیس دست ابلیس فروبستی، یا گاهی می‌گوییم مکر سرنوشت که تداعی کننده‌ی واقعه‌ای‌ست که با زیرکی و دانایی باید با آن برخورد کرد.

مهم شناخت نشانه‌هاست (signs) در میان نشان‌های (signals) فراوان؛ بدانیم چشمه‌ی نیک کدام است و چشمه‌ی شر کدام. این که بفهمیم آیا مکر در خدمت ماست و عامل رهایی از مکر، در متن صحنه‌ای تعیین می‌شود که در آن هم بازیگریم و هم بازی‌گردان. صحنه عموماً پرده‌پوشیده است و آن‌که صحنه را به‌درستی نبیند در یافتن حقیقت عمری به سرگردانی و سرگشتگی سپری خواهد کرد.

حقیقت نیز روی‌پوشیده است و پرده کنار نمی‌رود. تا نشان‌بین هستی و نشان‌گو، نشانه‌ساز و نشانه‌جو نیستی. و تا زمانی که نشانه‌ها را درنیابیم و چشمه‌ی حقیقت را نشناسیم، تفسیر ما از حقیقت نیز محتوای واقعی نمی‌یابد.

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
او

مکر کن تا وارهی از مکر خود یعنی چی؟

مسعود

مکر کن تا وارهی از مکر خود ! ایهام دارد یا نه ؟! انسان یک موجود "بیولوژیکیست" و بعد از مدتی که یک کار را انجام میدهد به طوری ناخودآگاه آن کار به حالت عام تری در وجودش نهادینه میشود. یعنی همان مکر ... و بعد از گذشت زمان مغز انسان به سختی تفاوت بین یک مکر صحیح و غیر صحیح را میفهمد.

مهدی

سلام یاد زمانی می افتم که هاج و واج دنبال مفهومی برای ضرب تانسوری سر کلاس شما با خودکارم ور می رفتم. می خواهم کمی عقب تر بر گردم. به نظر من سخن گفتن درباره حقیقت هم مشکلات خاص خود را درارد. به سه دلیل 1- گوینده توانمندی خاصی در استخدام لغات دارد 2- شنونده معنی خاصی از این لغات دارد که ای بسا منظور گوینده نبوده است 3- شاید در فاصله دهان گوینده تا گوش شنونده برای آن سخن اتفاقی بیفتد. و من چون به انتخاب لغات شما علاقه مندم اسمش را می گذارم در هم تنیدگی صوت با بقیه اعم از هوا و سایر اصوات. بنابراین وقتی کسی حتی بخواهد از حقیقت عریان سخن بگوید. الزاما برای شنوندگان راه گشا نیست. و به تعبیر شما حقیقت مکشوفه هر کس می تواند باشد با یافتن نشانه ها. ایا برای یافتن نشانه ها آموزشی لازم نیست؟