نجوا ۱۰

 

مرا که می‌بینی

شتاب می‌گیری.

از من مگریز!

قانون طرد میان ما حاکم نیست.

ما نه ضدّیم،

نه همتا.

ما یکی هستیم،

اگر بدانی.

/ 2 نظر / 40 بازدید
مستانه

آیا فرار خود از خود را هم می شه ازین نجوا برداشت کرد؟

برگ بی برگی

[لبخند]