یازدهمین سال

بعد کیهانی این روزها ۱۱ ساله می‌شود. ۱۱ سال است بی‌چشم‌داشت و توقع، هم برای دل خودم، هم برای دل دوستداران این سبک از فرهنگ و ادب، در بعد کیهانی مطلب نوشته‌ام.

باز هم خواهم نوشت، گرچه بسیار همراهان بودند با ما و گسستند. کسی چه می‌داند، شاید روزی هم به انتشار این نوشته‌ها اقدام کنم. تا حضرت یار چه حکم فرماید ...

/ 0 نظر / 53 بازدید