فیه مافیه (1)

 

 

امید از حق نباید بریدن امید سر راه ایمنی است اگر در راه نمی‌روی باری سر  راه را نگاه دار.

 

مگو که کژی‌ها کردم. تو راستی را پیش گیر هیچ کژی نماند، راستی همچون عصای موسی است، آن کژی‌ها همچون سِحرهاست، چون راستی بیاید همه را بخورد. اگر بدی کرده‌ای به خود کرده‌ای، جفای تو به وی کجا رسد؟

 

مفروش خویشْ ارزان که تو بس گران‌بهایی ...

 

پس مادام که در خود دردی و پشیمانی‌ای می‌بینی دلیل عنایت و دوستی حقّ است. اگر در برادر ِ خود عیب می‌بینی آن عیب در توست که درو می‌بینی عالم همچون آیینه است نقش خود را درو می‌بینی ...

 

از معنی عالم مدد گیر به واسطه‌ی صورت عالم ...

 

اگر همه‌ی عالم نور گیرد تا در چشم نوری نباشد هرگز آن نور را نبیند ...

 

باخت هست و شناخت هست بعضی را داد و عطا هست اما شناخت نیست و بعضی را شناخت هست اما باخت نیست. اما چون این هر دو باشد عظیم موافقْ کسی باشد، این چنین کس بی‌نظیر باشد.

 

فرمود که هرکه محبوب است خوب است و لاینعکس. لازم نیست که هرکه خوب باشد محبوب باشد. خوبی جزو محبوبی است و محبوبی اصل است چون محبوبی باشد البته خوبی باشد. جزو ِ چیزی از کلّ‌اش جدا نباشد و ملازم کلّ باشد.

 

ظالم آن باشد که مصلحت نکند ...

 

 

/ 7 نظر / 9 بازدید
آرزو

چون محبوبی خوبی...:)

سلام

گزیده هایی هستند منفصل و در عین حال پیوسته از فیه ما فیه درست است؟ مطلب چگالی است. به فکر فروشدیم. سپاس

.

حبی که بر آمده از دل و بی شایبه است و اصالت دارد. حبی که بمانند کیمیایی ست که حتی اگر بر خاک افتد جانش می بخشد. محبوب صاحب چنین حبی است. باختن هم اگر بر آمده از چنین حبی یاشد مرتبه رفیعی ست. زشتی به چنین مقامی راه ندارد [گل][گل]

رامین حکمت آرا

[گل][گل]

مریم ط.

"از معنی عالم مدد گیر به واسطه‌ی صورت عالم ..." این جمله چقدر تأمل برانگیز است! من را به یاد زمان و ترازمان (معرفت شناختی- آرشیو بعد کیهانی) می اندازد....

محبوبه نجاتی

هرکه محبوب است خوب است...شدیدا موافقم آقای دکتر[چشمک]

گمگشته

اگر در برادر ِ خود عیب می‌بینی آن عیب در توست که درو می‌بینی عالم همچون آیینه است نقش خود را درو می‌بینی ... خیلی زیبا ممنون