درد عاشقی

آغاز عشق یک نظرش با حلاوت است
انجام عشق جز غم و جز آه سرد نیست    (سنایی)
انسان‌های بزرگ و رنج‌دیده عشق را بسیار فراتر از رابطهٔ مرد و زن منظور می‌کنند و افسانه‌های عاشقانه درواقع استعاره‌ای از حقیقت عشق در نگاه آدمی به حیات و مقتضیات آن هستند.
خدمت به بشریت از جمله مواردی است که عشق می‌طلبد، آن‌هم از نوع ناب و اصیلش. اما بیت سنایی در همه‌حال صادق است. وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری در تمام امور شیرین و جذاب است، ولی در این عالم کسی سرخوش از انجام آن عمر به پایان نمی‌رساند. رنج آن باقی‌ست تا دمی که حیات هست.
/ 0 نظر / 85 بازدید