فقر فخری

 

 

فقر زینت مردمان بزرگ است و آراسته به فنا. همیشه جسمی باید فانی شود تا نوری بیافشاند. چشمه‌های نور بی‌سایه‌اند چون خورشید که سراسر تابندگی‌ست و از جرم خویش می‌کاهد برای روشنایی. و آن‌که بر خود و تعلقاتش می‌افزاید روشنی زایل می‌گرداند، چون ابرهای غلیظ که تاریکی می‌گسترانند. پس بی‌خودی بی‌ابری‌ست در قلمرو جان و این همان فقری‌ست که مایه‌ی فخر است و زینت جان‌های شیفته.

فقر فخری را فنا پیرایه شد----چون زبانه شمع او بی‌سایه شد

شمع جمله شد زبانه پا و سر----سایه را نبود به‌گِرد او گذر

برخلاف مومﹾ شمع ِ جسم کان----تا شود کم گردد افزون نور جان

این شعاع باقی و آن فانی است----شمع جان را شعله‌ی ربّانی است

ابر را سایه بیفتد در زمین----ماه را سایه نباشد همنشین

بی‌خودی بی‌ابری‌ست ای نیک‌خواه----باشی اندر بی‌خودی چون قرص ماه

(مثنوی، دفتر پنجم)

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
ramin

با سلام.افلاطون مي گويد كه براي رسيدن به حقايق ثابته كه همان روشناي است بايد از تعلقات زندگي در گذشت. پاينده باشيد.[گل][گل]

m.nejati

آری آسان نیست در کوچه ثروت با ردایی فقیرانه قدم ردن و میدانم و میدانی که اسم آم کوچه فخر است برخی میفروشند و برخی می خرند....قلمتان پایسته باد ![لبخند]

واله

در اندیشه ی عرفانی مولانا مال دنیا (تعلقات مادی) بمانند ابری تیره پوشاننده ی وجودیست که همه نور است و روشنایی و روشن بینی. چو ماه ی در شب تیره ی زمین. تعلقات همواره سدیست برای رهایی ها و آزادی های واقعی (بودا، شوپنهاور و ...)، برای پرداختن به خود واقعی. برای عاشقی کردنها و اندیشیدن های حقیقی (واله). در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست جمله شاهانند آنجا بندگان را بار نیست گر تو نازی می کنی یعنی که من فرخنده ام نزد این اقبال ما فرخنده گی جز عار نیست گر به فقرت ناز باشد ژنده برگیر و برو نزد این سلطان ما آن جمله جز زنار نیست [گل]

مریم ط.

عیسی ِ مریم به خواب افتاده بود / نیم خشتی زیر ِ سر بنهاده بود چون گشاد از خواب ِ خوش عیسی نظر / دید ابلیس لعین را بر زبر گفت «ای ملعون چرا استاده‌ای» / گفت «خشتم زیر ِ سر بنهاده‌ای جمله دنیا چو اقطاع من است / هست آن خشت آن ِ من این روشن است تا تصرف می‌کنی در ملک من / خویش را آورده‌ای در سلک ِ من» عیسی آن از زیر سر پرتاب کرد / روی را بر خاک عزم خواب کرد چون فکند آن نیم خشت ابلیس گفت / «من کنون رفتم تو اکنون خوش بخفت» چون پس ِ خشت لحد خواهی فتاد / خشت بر خشتی چرا خواهی نهاد؟ چون گِل از خونابه دل می‌کنی / از پی دنیا چرا گِل می‌کنی؟ مصیبت‌نامه

ف.ب

ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر چرا که طالع وقت آن چنان نمی‌بینم

ف.قاسمی

از اینکه اینجا در کلاس شما هستم و می آموزم آنچه دوست میدارم, بسیار خوشحالم و امیدوارم این کلاس همواره برقرار باشد.