زین دوهزاران من و ما ای عجبا این چه منم!

برای آدم‌های محبوب و معروف، تصمیم‌های شخصی معنی دارد؟
این یک چالش اخلاقی است، ولی از من بپرسید می‌گویم تصمیم‌هایی که با عواطف و احساسات مردم مستقیم رابطه دارد، نه! همیشه نمی‌توان از اهمیت سهم دیگران در هویت خود به‌سادگی گذشت.
من به کسانی که جفا دیده‌اند اما خواسته‌اند تا در همین خاک دفن شوند عمیقاً احترام می‌گذارم. حرمت این خاک فراتر از سلایق ماست، آن‌گونه که من می‌فهمم. بزرگی که آن را نادیده می‌گیرد، از وجاهت خود می‌کاهد.
/ 0 نظر / 66 بازدید